AKD Kids Konyaaltı
AKD Kids Konyaaltı
AKD Kids Konyaaltı

Hakkımızda

Antalya’nın en güzel bölgesinde, Konyaaltı'nda doğal bahçe içerisinde çift dil esasına dayanan 2-6 yaş dönemine hizmet veren okulumuzda güven, sağlık, hijyen, farklı branş etkinlikleri, her sınıfta 2 öğretmen, sıcaklık ve ilgiyi aynı çatı altında toplayabilen ortamı geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza sunuyoruz.


EĞİTİM FELSEFEMİZ

0-6 yaş erken çocukluk döneminde insan beyninin gelişiminin en hızlı ve buna bağlı olarak da hızlı öğrenmenin gerçekleştiği dönemdir. Bu dönemin verimli hale getirilmesi önemlidir. Bu da ancak ve ancak kaliteli/bol uyaranla gerçekleşir.


Ne kadar zengin ve bol uyaran olur ise hızlı çoğalan sinir hücreleri birbiriyle ilişki kurar ve beyin gelişimi tamamlanabilir. 0-6 yaş altın yıllardır çünkü yaşamın ilk 6 yılından sonra gelişim böyle hızlı devam etmez.


Okulumuzun eğitim programı okul öncesi eğitim esas ve temelleri baz alınarak tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliği kanıtlanmış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış özgün bir programdır. Planlanan etkinlikler çocuklarımızın altın yıllar içerisinde nasıl öğrenebildiklerini farkında olduğumuz biçimde öğrenmenin farklı yolları, gelişim basamakları ve bireysel farklılıklar gözetilerek hazırlanır. 0-6 yaş döneminde çocuklar yaparak, yaşayarak, keşfederek, soru sorarak ve bizzat deneyimleyerek, oynayarak, vb..öğrenirler.

Çift Dil

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarımızda her sınıfta iki öğretmen aynı anda bulunur. Öğretmenlerimizin bir tanesi Türkçe konuşurken, diğer öğretmen de sadece İngilizce konuşur.

Dil programlarımızda, Avrupa Birliği normlarına uygun İngilizce eğitimi verilmekte ve bu eğitim süreci çocuklarımıza verilen Avrupa Dil Portfoliosu ile belgelenmektedir.

AKD Kids' ler de her sınıfta biri sadece İngilizce konuşan diğeri de sadece Türkçe konuşan 2 ayrı öğretmen vardır. Bu sayede hiç bir çocuğumuz gözden kaçmaz.

Çift Dil

Eğitim Etkinliklerimiz

Türkçe Dil Etkinliklerimiz

Anadiline hakim iyi konuşan, kendini doğru ifade eden, dinleme ve anlama becerisine sahip olma amaçlarına yönelik masal okuma, masal tamamlama, dinlediği masalı resmetme, tekerleme tekrar etme vb. etkinliklerden oluşmaktadır.

Serbest Zaman Etkinlikleri

Çocuklarımızın gelişim alanlarına göre oluşturulmuş materyaller/oyuncaklar ile kendi alanlarında özgür hissedecekleri biçimde yapılandırılmış sürecimizdir.

Fen / Doğa Etkinliklerimiz

Yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme gibi doğa olaylarını anlamalarına yönelik etkinliklerimizdir. Bu etkinlikler ile neden sonuç ilişkilerini ve olaylar arasındaki bağlantıları anlarlar. Gelişim düzeylerine uygun deneyler yaparlar.

Yemek Listesi


Yemek Listesi

Yerimiz

+90 242 229 93 10

Gürsu Mah. 308 Sk. Özbek Apt. No:14 Konyaaltı - ANTALYA

konyaalti@akdkids.com